EHBO-vereniging Koedijk

Locatie

Onze oefenavonden vinden op diverse maandagavonden (zie agenda) plaats in:

"De Rietschoot, Saskerstraat 22, 1831 CR Koedijk