EHBO-vereniging Koedijk

Aanwezigheid van gediplomeerde EHBO’ers (plus materiaal) is voor veel evenementen een verplichting, voor andere evenementen zeer aan te raden.


EHBO-vereniging Koedijk is een actieve vereniging en verleent hulpverlening bij verschillende evenementen in Koedijk en omstreken. Bij grote en kleine (sport)evenementen zijn wij als EHBO-vereniging u graag van dienst.

De hulpverlening wordt verleend door onze leden die zich als vrijwillig(st)er hebben opgegeven. Deze mensen beschikken over kennis, verbandmateriaal en een AED.


Wilt u hulpverlening bij uw evenement aanvragen? Dan ontvangen wij graag uw aanvraag minimaal vier weken voor het betreffende evenement.


Voor de hulpverlening wordt een bijdrage gevraagd in de kosten bestaande uit:


Vaste bijdrage t.b.v. algemene kosten en materialen: €7,50 per dag

Bijdrage t.b.v. beschikbaarheid AED: €20,00 per dag

Uren vergoeding: €5,00 per persoon1) per uur (na 24.00 uur €7.50 per uur)


Per 1 juli 2024 zijn de bedragen als volgt:

Vaste bijdrage t.b.v. algemene kosten en materialen: €10,00 per inzet

Bijdrage t.b.v. beschikbaarheid AED: €25,00 per inzet

Uren vergoeding: €7,50 per persoon1) per uur (na 24.00 uur €10,00 per uur)


Mocht de AED daadwerkelijk worden ingezet, dan is de aanvrager ook verplicht de kosten van nieuwe elektroden te betalen.


Omdat onze hulpverlening volledig door vrijwilligers wordt verricht, kan er geen garantie gegeven worden dat aan uw verzoek wordt voldaan. Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij u zo spoedig laten weten of uw aanvraag gehonoreerd kan worden.


Na afloop van het evenement ontvangt u een factuur op basis van het aantal uren dat er hulpverleners aanwezig zijn geweest. 


Naast de aan onze vereniging te betalen kostenvergoeding verbinden wij aan de hulpverlening de voorwaarde dat er voor de hulpverleners een adequate hulpverlening/verblijfsruimte beschikbaar is en dat er voor hen consumpties etc. beschikbaar zijn. 


Voor verdere informatie of aanvragen kunt u contact op nemen met info@ehbokoedijk.nl of via het aanvraag formulier evenement op deze site
1) Het aantal hulpverleners wordt door ons in overleg met u bepaald en is afhankelijk van de omvang van het  evenement en de beschikbaarheid van de hulpverleners.