FINANCIEEL VERSLAG EHBO VERENIGING KOEDIJK 2021
inkomsten begroting begroting uitgaven begroting begroting
2021 2021 2022 2021 2021 2022
           
Cursusgeld 800,50 950,00 950,00 Bestuurskosten -9,50 -70,00 -70,00
Giften en overigen 534,00 400,00 400,00 Verlengingen en afdrachten -570,95 -300,00 -300,00
Materialen 30,00 PM PM Huur Rietschoot -259,38 -350,00 -350,00
IJsbaan 300,00 300,00 350,00 Jaarvergadering -282,03 -175,00 -175,00
Beginnerscursus 0,00 PM PM Verzekering -169,99 -170,00 -150,00
EHBO aanvraag 37,50     Docent en Kader 0,00 -480,00 -480,00
        Abonnementen 0,00 -16,00 -20,00
      Representatiekosten 0,00 -30,00 -30,00
      Aanschafmaterialen -640,72 0,00 0,00
      Beginnerscursus 0,00 PM PM
      Overige -276,69 PM PM
      Website -122,57 -115,00 -120,00
      Bankkosten -114,00 -125,00 -125,00
      Uitbetaling -30,00    
     
1.702,00 1.650,00 1.700,00 -2.475,83 -1.831,00 -1.820,00
REKENING OVERZICHT 2021              
01-01-21 31-dec-21
Kas 59,00 Bank 2.957,49
Bank 3.777,82 Kas 89,00
Totaal 3.836,82 Totaal 3.046,49
                 
Saldo per 1 januari 2021 3.836,82 Totaal uitgaven 2475,83
totaal inkomsten 1.702,00 Saldo 31 december 2021 3.046,49
5.538,82 5.522,32
GECONTROLEERD EN AKKOORD BEVONDEN, DATUM: 10-mrt-22    
NAMENS: Angela de Vet EN Kitty Slikker