FINANCIEEL VERSLAG EHBO VERENIGING KOEDIJK 2020
inkomsten begroting begroting uitgaven begroting begroting
2020 2020 2021 2020 2020 2021
           
Contributie 930,00 950,00 950,00 Bestuurskosten -114,03 -70,00 -70,00
Giften en overigen 744,00 400,00 400,00 Verlengingen en afdrachten -346,71 -300,00 -300,00
Materialen 0,00 PM PM Huur Rietschoot -437,14 -350,00 -350,00
IJsbaan 350,00 350,00 350,00 Jaarvergadering -151,67 -175,00 -175,00
Beginnerscursus 0,00 PM PM Verzekering -167,05 -167,05 -170,00
EHBO aanvraag 734,75     Docent en Kader -360,00 -480,00 -480,00
        Abonnementen -16,00 -16,00 16,00
      Representatiekosten -25,00 -200,00 -30,00
      aanschafmaterialen -1.796,81 -1.500,00 0,00
      Beginnerscursus 0,00 PM PM
      Overige -162,65 PM PM
      Website -118,79 -115,00 -115,00
      bankkosten -114,00 -125,00 -125,00
      uitbetaling -599,75    
     
2.758,75 1.700,00 1.700,00 -4.409,60 -3.498,05 -1.799,00
REKENING OVERZICHT 2020            
01-01-20 31-dec-20
Bank 269,00 Bank 3.777,82
Kas 5.218,67 Kas 59,00
Totaal 5.487,67 Totaal 3.836,82
                 
Saldo per 1 januari 2020 5.487,67 Totaal uitgaven 4409,60
totaal inkomsten 2.758,75 Saldo 31 december 2020 3.836,82
8.246,42 8.246,42