Bestuur en Contact


Het bestuur van de EHBO-vereniging Koedijk bestaat uit de volgende personen.


Ton Rodenburg        


Diana Schuring                        


Brenda Ulrich-Holleman                          


Nicolette Bax        

voorzitter 


secretaris    


penningmeester


bestuurslid
Contact


We proberen met deze internetpagina's zoveel mogelijk informatie te geven. Maar we begrijpen heel goed dat er soms nog vragen overblijven. U kunt uw vragen stellen door een e-mail te sturen naar:


e-mailadres: info@ehbokoedijk.nl 


U kunt natuurlijk ook bellen: 06-12 11 35 81


Ons bankrekeningnummer is: NL78 RBRB 0778 1285 55

t.n.v. EHBO-vereniging Koedijk.

Privacy beleid

Statuten

Financieel verslag 2021

EHBO-vereniging Koedijk