EHBO-vereniging Koedijk

Bestuur en Contact


Het bestuur van de EHBO-vereniging Koedijk bestaat uit de volgende personen.


Ton Rodenburg        


Diana Schuring                        


Vacant                            


Nicolette Bax        


Dirk Witlam

voorzitter en 2e penningmeester


secretaris    


penningmeester


bestuurslid


bestuurslid

Contact


We proberen met deze internetpagina's zoveel mogelijk informatie te geven. Maar we begrijpen heel goed dat er soms nog vragen overblijven. U kunt uw vragen stellen door een e-mail te sturen naar:


e-mailadres: info@ehbokoedijk.nl 


U kunt natuurlijk ook bellen:

072-561 55 62

of

06-12 11 35 81


Ons bankrekeningnummer is: NL78 RBRB 0778 1285 55

tnv EHBO-vereniging Koedijk.

Privacy beleid

Statuten