Bestuur en Contact


Het bestuur van de EHBO-vereniging Koedijk bestaat uit de volgende personen.


Ton Rodenburg        


Diana Schuring                        


Brenda Ulrich                         


Nicolette Bax        

voorzitter 


secretaris    


penningmeester


bestuurslid
Contact


We proberen met deze internetpagina's zoveel mogelijk informatie te geven. Maar we begrijpen heel goed dat er soms nog vragen overblijven. U kunt uw vragen stellen door een e-mail te sturen naar:


e-mailadres: info@ehbokoedijk.nl 


U kunt natuurlijk ook bellen: 06-12 11 35 81


Ons bankrekeningnummer is: NL78 RBRB 0778 1285 55

t.n.v. EHBO-vereniging Koedijk.

Privacy beleid

Statuten

Financieel verslag 2021

EHBO-vereniging Koedijk