EHBO-vereniging Koedijk

Aanvraagformulier voor hulpverlening bij evenementen

Wilt u dit formulier geheel invullen?

Gegevens aanvrager (vereniging/organisatie)

Factuuradres/postcode/plaats

Gegevens evenement

Soort/naam evenement

Plaats evenement (gebouw/terrein)

Adres

Postcode/Plaats

Dag/Datum

Tijd

van

uur tot

uur.

Verwachte aantal deelnemers?

Benodigd aantal EHBOers?

Is er een AED aanwezig? Zo ja waar?

Gegevens contactpersoon tijdens evenementevens evenement

Naam contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Waar melden (terrein, ruimte)?

Welke behandelruimte2) is beschikbaar?

2) Ruimte moet voldoende privacy hebben om een slachtoffer te kunnen behandelen    

Naam vereniging/organisatie

Naam aanvrager

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres